PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (323-342)
Determinanty negocjacji w misjach poza granicami kraju na przykładzie polskich kontyngentów wojskowych
 
More details
Hide details