PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

Books

 
 
 
2024
 
2023
 
2022
 
2021
 
2019
 
2018
 
2017
15 years Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów DIVERSITY MANAGEMENT IN THE V4 COUNTRIES AS AN ANSWER FOR DEMOGRAPHIC CHANGES Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi Etyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych Human rights between needs and possibilities Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych Intercultural Communication 2/2017 Intercultural Communication 3/2017 Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa POLEMOLOGIA a obronność i bezpieczeństwo Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka Prawne i kryminologiczne aspekty zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego
 
2016
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych FILOZOFIA DLA PRACUJĄCYCH Wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia Intercultural Communication 1/2016 Jednostka – zbiorowość – państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego. Spojrzenie interdyscyplinarne Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa The EU’s policy towards economic freedom in the flow and providing mailing services The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community The selected contemporary aspects of human rights Współczesne konteksty bezpieczeństwa Wyzwania wielokulturowości w kontekście migracji do Europy Raport z badania Zarządzanie w XXI wieku – koncepcje organizacji przyszłości
 
2015
 
2014
Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu Building effective customer relationships Marketing and public relations activities and tools Consumer Protection-selected issues of the information safety Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations Myślenie filozoficzne w źródłach i w komentarzach Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy 1959 - 2014. Monografia placówki Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century Stosunki międzynarodowe w Europie (1815-1918) Zarys wykładu WSPÓŁDZIAŁANIE WYSPECJALIZOWANYCH INSTYTUCJI I SŁUŻB PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. RAPORT Z BADAŃ Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo-prawo-społeczeństwo
 
2013
Autorytet w wychowaniu i edukacji Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu Bezpieczna szkoła - założenia i realia Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni Dilemmas of contemporary public administration Filozofia bezpieczeństwa Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny Global social problems and education in social work Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej Mini Encyclopedic Lexicon of the European Union Prawne gwarancje bezpieczeństwa Statystyka… nie taki diabeł straszny wyd. II The organization and functioning of the polish security system for cross-border crisis Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego. Raport z badań pod kierunkiem naukowym Wartościowanie bezpieczeństwa w dobie kryzysu Work 2.0: nowhere to hide Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego. Analiza kazusów bankowych
 
2012
 
2011
SAFETY OF LARGE AND MEDIUM AGGLOMERATIONS FROM THE EUROPEAN PERSPECTIVE Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji Filozofia dla pracujących Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej Mini leksykon dyplomatyczny Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży Polityka a strategia bezpieczeństwa Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy Usługi edukacyjne – rynek taki sam jak inne? Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
Journals System - logo
Scroll to top