PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Placówka edukacyjna jako miejsce zaspokajania wszechstronnych potrzeb wychowanka
Rodzina i nauczyciele jako podmioty zaspokajające potrzeby wychowanka
74-85
Współpraca rodziny dziecka z niepełnosprawnością ze szkołą
Joanna Waszczuk, Stanisława Nazaruk, Dominika Spychel, Ewa Lipińska
112-130
Dzieci reemigrantów w polskiej szkole
Aleksandra Jędryszek-Geisler
151-173
Troska o wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Samookaleczenia wśród młodzieży licealnej
Aleksandra Lukasek, Agnieszka Chwierut
225-251
Zjawisko samobójstw wśród młodzieży
Aleksandra Lukasek, Wioleta Zalewska
252-277
Zaburzenia mowy u dzieci a działania prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. analiza zjawiska w świetle badań własnych
Stanisława Nazaruk, Joanna Waszczuk, Paulina Kisiel, Karolina Korpysz, Gabriela Semeniuk, Natalia Łukaszuk
278-295
Journals System - logo
Scroll to top