PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
Kontakt
 
Wydawnictwo WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów

Redaktor naczelna
dr hab. Magdalena Sitek prof. WSGE

Redakcja
Grzegorz Wójcicki

mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl

tel. 22 780 10 07