PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi

O wydawnictwie

 
O Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie.

Wydawnictwo AWSGE rozpoczęło działalność w 2004. Stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, skryptów, czasopisma naukowych Journal of Modern Science i raportów z badań prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni. Wydawnictwo AWSGE posiada w swoim dorobku blisko 100 tytułów wydanych książek oraz 2 czasopisma naukowe o międzynarodowej randze i zasięgu.

Potrzeba powołania Wydawnictwa AWSGE wynika z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymaga rozpowszechniania informacji o ich dokonaniach naukowych. Organizowane są seminaria i konferencje naukowe, których efekty również publikowane są w wydawnictwach uczelni.

Publikacje Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród naszych studentów, ale również przedstawicieli świata nauki z Polski i zagranicy. Z roku na rok umacnia się również pozycja Wydawnictwa WSGE, co stanowi efekt wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji, rosnącej liczby cytowań oraz poszerzającego się grona czytelników.
Na podstawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 roku), za publikacje w naszym wydawnictwie przyznawane jest 80 punktów - Poziom I.

Autorzy zgłaszają propozycje do planu wydawniczego, które są opiniowane przez Komitet Wydawniczy Wydawnictwa AWSGE i poddawane zewnętrznym recenzjom wydawniczym. Plan wydawniczy Wydawnictwa AWSGE obejmuje m.in. podręczniki akademickie, raporty z badań, monografie poświęcone ważnym zagadnieniom naukowym, przedstawiające całokształt aktualnych doniesień w danej dziedzinie.

Wszystkie publikacje Wydawnictwa są starannie opracowywane – poddane są redakcji merytorycznej, redakcji technicznej, korekcie oraz opracowaniu graficznemu.

Wydawnictwo AWSGE funkcjonuje w oparciu o Regulamin Wydawnictwa AWSGE przyjęty zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora z dnia 7 czerwca 2016 r. Przyjęte zasady publikowania podyktowane są aktualnymi światowymi trendami w zakresie publikacji wydawnictw naukowych.
 
Journals System - logo
Scroll to top