PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
Formularz recenzji
 
Przed recenzowaniem prosimy zapoznać się z Kodeksem Etycznym Recenzenta .

Wypełniony formularz recenzenta wraz z komentarzami należy zapisać w formacie PDF i odesłać w ciągu dwóch tygodni na adres email: wydawnictwo@wsge.edu.pl
Jeśli przygotowanie recenzji w tym czasie nie jest możliwe, prosimy powiadomić o tym niezwłocznie.

Poniżej znajdują się linki do pobrania w języku polskim i angielskim:
formularz_recenzji.docx
Reviewer form.doc