PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (151-164)
Kreowanie wizerunku partii politycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest przygotowaniu i prowadzeniu kampanii wyborczych oraz stosowanych w nich narzędzi promocji. Celem artykułu jest analiza kampanii wyborczych realizowanych w ostatnich latach oraz ich wpływ na ostateczne wyniki wyborcze. Szczegółowo przeanalizowano pojęcie wizerunku politycznego, a także jego fundamentalnych komponentów. Skoncentrowano również uwagę na procesie kreacji wizerunku, precyzyjnej identyfikacji i analizie potrzeb, jak również oczekiwań obywateli oraz przyjęciu ich perspektywy postrzegania otaczającej rzeczywistości. Polityka niczym się nie różni od innych obszarów i powszechnie wykorzystywana jest umiejętność komunikacji i autoprezentacji.
 
REFERENCJE (17)
1.
Albouy S. (1994). Marketing et Communication politique, Paryż, s. 22, za: G. Ulicka (1996). Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, „Studia Politologiczne”, vol. 1, Elipsa, Warszawa.
 
2.
Altkorn J. (2003). Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 
3.
Antczak B., Antczak A. (2018). Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations, WSGE, Józefów.
 
4.
Antczak B. (2018). Znaczenie i cele nowoczesnego public relations, Journal of Modern Science, tom 4/39/2018, Józefów.
 
5.
Churska K. (2007). Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny: Szansa Czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań.
 
6.
Cichosz M. (2003). (Auto) kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Drucker P. (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations.
 
8.
Giereło-Klimaszewska K. (2008). Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
Jeziński M. (2004). Marketing polityczny a proces akulturacyjny. Przypadek III RP, Wydawnictwo Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 
10.
Kotler P. (2002). Marketing Management, Prentice Hall, New York.
 
11.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia, strategie autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Mielczyńska M. (1997). Politycy w roli detergentów, ,,Businessman”, wrzesień.
 
13.
Muszyński J. (1999). Władza: pokusy ryzyko, ,,Przegląd Politologiczny”, 1–2.
 
14.
Ociepka B. (2005). Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
15.
Sztucki T. (2006). Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa.
 
16.
Wiszniowski R. (2002). Wprowadzenie Teorii Marketingu politycznego, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław.
 
17.
Zaręba A. (2011). Wizerunek polityka w III RP: kreacje, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
Journals System - logo
Scroll to top