PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (151-164)
Creating the image of political parties
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the preparation and conduct of election campaigns and the promotion tools used. The aim of the article is to analyze the election campaigns carried out in the last years and their impact on the final election results. The concept of political image as well as its fundamental components was analyzed in detail. Attention was also focused on the process of image creation, precise identification and analysis of needs, as well as citizens’ expectations and the adoption of their perspective of perceiving the surrounding reality. Politics is no different from any other area, and communication and self-presentation skills are widely used.
 
REFERENCES (17)
1.
Albouy S. (1994). Marketing et Communication politique, Paryż, s. 22, za: G. Ulicka (1996). Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, „Studia Politologiczne”, vol. 1, Elipsa, Warszawa.
 
2.
Altkorn J. (2003). Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 
3.
Antczak B., Antczak A. (2018). Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations, WSGE, Józefów.
 
4.
Antczak B. (2018). Znaczenie i cele nowoczesnego public relations, Journal of Modern Science, tom 4/39/2018, Józefów.
 
5.
Churska K. (2007). Marketing polityczny jako instrument demokracji masowej, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny: Szansa Czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań.
 
6.
Cichosz M. (2003). (Auto) kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Drucker P. (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations.
 
8.
Giereło-Klimaszewska K. (2008). Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
Jeziński M. (2004). Marketing polityczny a proces akulturacyjny. Przypadek III RP, Wydawnictwo Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 
10.
Kotler P. (2002). Marketing Management, Prentice Hall, New York.
 
11.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia, strategie autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Mielczyńska M. (1997). Politycy w roli detergentów, ,,Businessman”, wrzesień.
 
13.
Muszyński J. (1999). Władza: pokusy ryzyko, ,,Przegląd Politologiczny”, 1–2.
 
14.
Ociepka B. (2005). Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
15.
Sztucki T. (2006). Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa.
 
16.
Wiszniowski R. (2002). Wprowadzenie Teorii Marketingu politycznego, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław.
 
17.
Zaręba A. (2011). Wizerunek polityka w III RP: kreacje, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
Journals System - logo
Scroll to top