PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
Contact
 
Publisher House WSGE
Alcide De Gasperi
University of Euroregional Economy
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów

Editor-in-Chief
dr hab. Magdalena Sitek prof. WSGE

Editor
Grzegorz Wójcicki

e-mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl

phone. 0048 22 780 10 07