PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
Publication date
2011-07-27
ISBN
978-83-62753-13-0
Place
Józefów
Format
148x211
Binding
soft
Pages count
73
 
 
REFERENCES (27)
1.
Arystoteles, Polityka. Warszawa 1964.
 
2.
Benedykt XVI, Caritatis inveritate, n. 71.
 
3.
Centensimus omnus, n. 18.
 
4.
Diderot D., Wybór pism filozoficznych. Warszawa 1953.
 
5.
Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza. Warszawa 1960.
 
6.
Jan Paweł II, Pokój dar Boga powierzony ludziom, ŚDP 1982.
 
7.
Kant J, Uzasadnienie metafizyki moralności. Wrocław 1984.
 
8.
Kołłątaj H., Porządek fizyczno – moralny. Warszawa 1955.
 
9.
Kołodziejczyk K, Filozofia bezpieczeństwa. Wrocław 2010.
 
10.
Liebel K., Terroryzm. Anatomia zjawiska. Warszawa 2006.
 
11.
Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Kraków 1995.
 
12.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, Power Pres 2000.
 
13.
Marks K., Engels F., Dzieła wybrane,t. 2. Warszawa 1949.
 
14.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSP, Szczytno 2008.
 
15.
Pokruszyński w., Współczesne bezpieczeństwo narodowe. WSGE, Józefów 2009.
 
16.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. WSGE, Józefów 2010.
 
17.
Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg, t. 1 i 2. Warszawa 1958.
 
18.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa. AON, Warszawa 1994.
 
19.
Rosa R., Filozofia Bezpieczeństwa. Bellona, Warszawa 1995.
 
20.
Rosa R., Lipińska – Rzeszutek M., Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. A P. Siedlce 2007.
 
21.
Semyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Kraków 2000.
 
22.
Staszic S., Pisma filozoficzne i społeczne. Warszawa 1954.
 
23.
Stacewicz J., Cywilizacyjno-kulturowy wymiar globalizacji oraz transformacji. Warszawa 1998.
 
24.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa 1999.
 
25.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.2 . Warszawa 1968.
 
26.
Tishner J., Kurs elementarny filozofii-antropologia. Kraków 1981.
 
27.
Tomasz z Akwinu, Dwa traktaty. Londyn 1949.
 
Journals System - logo
Scroll to top