PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
Data publikacji
27-07-2011
ISBN
978-83-62753-13-0
Miejsce
Józefów
Format
148x211
Oprawa
miękka
Liczba stron
73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Długo rozmyślałem jak podejść do problemów filozofii bezpieczeństwa, aby spełnić obowiązek wobec studentów WSGE w Józefowie, studiujących na kierunku bezpieczeństwo i nie tylko. Tym bardziej, że nikt ze studiujących na tym kierunku nie przeszedł kursu podstawowego z filozofii. Istniejąca literatura przedmiotu, pisana przez znanych i szanowanych w Polsce autorów – filozofów, bez względu na jej naukowy charakter, nie może stanowić podstawy do zgłębienia wiedzy i opanowania przedmiotu na wymaganym poziomie z zakresu filozofii bezpieczeństwa. Te zwarte obszerne publikacje (monografie), owszem, mogą być wskazane lub zalecane studentom uniwersytetów o kierunku filozoficznym lub pokrewnym, na przykład socjologicznym, psychologicznym, lecz nie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Autor, znając potrzeby studenta kierunku, bezpieczeństwo wewnętrzne’’ i program narzucony mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu filozofii bezpieczeństwa, postanowił napisać zwarty materiał w postaci wykładów, w których są zawarte podstawowe kwestie filozofii, mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem jednostki, państwa, sojuszu.
 
REFERENCJE (27)
1.
Arystoteles, Polityka. Warszawa 1964.
 
2.
Benedykt XVI, Caritatis inveritate, n. 71.
 
3.
Centensimus omnus, n. 18.
 
4.
Diderot D., Wybór pism filozoficznych. Warszawa 1953.
 
5.
Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza. Warszawa 1960.
 
6.
Jan Paweł II, Pokój dar Boga powierzony ludziom, ŚDP 1982.
 
7.
Kant J, Uzasadnienie metafizyki moralności. Wrocław 1984.
 
8.
Kołłątaj H., Porządek fizyczno – moralny. Warszawa 1955.
 
9.
Kołodziejczyk K, Filozofia bezpieczeństwa. Wrocław 2010.
 
10.
Liebel K., Terroryzm. Anatomia zjawiska. Warszawa 2006.
 
11.
Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Kraków 1995.
 
12.
Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, Power Pres 2000.
 
13.
Marks K., Engels F., Dzieła wybrane,t. 2. Warszawa 1949.
 
14.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSP, Szczytno 2008.
 
15.
Pokruszyński w., Współczesne bezpieczeństwo narodowe. WSGE, Józefów 2009.
 
16.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. WSGE, Józefów 2010.
 
17.
Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg, t. 1 i 2. Warszawa 1958.
 
18.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa. AON, Warszawa 1994.
 
19.
Rosa R., Filozofia Bezpieczeństwa. Bellona, Warszawa 1995.
 
20.
Rosa R., Lipińska – Rzeszutek M., Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. A P. Siedlce 2007.
 
21.
Semyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Kraków 2000.
 
22.
Staszic S., Pisma filozoficzne i społeczne. Warszawa 1954.
 
23.
Stacewicz J., Cywilizacyjno-kulturowy wymiar globalizacji oraz transformacji. Warszawa 1998.
 
24.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa 1999.
 
25.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.2 . Warszawa 1968.
 
26.
Tishner J., Kurs elementarny filozofii-antropologia. Kraków 1981.
 
27.
Tomasz z Akwinu, Dwa traktaty. Londyn 1949.
 
Journals System - logo
Scroll to top