PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
CHAPTERS
Ochrona państwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Niezawodność infrastruktur krytycznych jako element bezpieczeństwa strukturalnego państwa
Michał Choraś, Rafał Kozik, Adam Flizikowski, Witold Hołubowicz
19-34
Uwarunkowania gospodarcze bezpieczeństwa państwa
Aktywność służb w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
197-208