PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (209-226)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych zamieszkujących strefę nadgraniczną w kontekście ustawowych zadań formacji
 
More details
Hide details
1
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie