PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (209-226)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych zamieszkujących strefę nadgraniczną w kontekście ustawowych zadań formacji
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE