PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
ROZDZIAŁY
Ochrona państwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Niezawodność infrastruktur krytycznych jako element bezpieczeństwa strukturalnego państwa
Michał Choraś, Rafał Kozik, Adam Flizikowski, Witold Hołubowicz
19-34
Uwarunkowania gospodarcze bezpieczeństwa państwa
Aktywność służb w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
197-208
SŁOWA KLUCZOWE
Journals System - logo
Scroll to top