PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (197-208)
Modelowy profil decydenta w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa szkoła Policji w Szczytnie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE