PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (197-208)
Modelowy profil decydenta w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi
 
More details
Hide details
1
Wyższa szkoła Policji w Szczytnie