PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (197-208)
Modelowy profil decydenta w procesie dowodzenia operacjami policyjnymi
 
More details
Hide details
1
Wyższa szkoła Policji w Szczytnie
 
 
Journals System - logo
Scroll to top