PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (247-265)
Realizacja programu "Community policing" na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli - problem teoretyczny czy praktyczny?
 
Więcej
Ukryj
1
UWM
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
Journals System - logo
Scroll to top