PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (247-265)
Realizacja programu "Community policing" na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli - problem teoretyczny czy praktyczny?
 
More details
Hide details
1
UWM
 
 
Journals System - logo
Scroll to top