PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
CHAPTERS
Prawne aspekty bezpieczeństwa
Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa
129-142
143-162
Multi aspects of security
Beata Stepanek-Finda
187-212
Prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa
Journals System - logo
Scroll to top