PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
ROZDZIAŁY
Prawne aspekty bezpieczeństwa
Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa
129-142
143-162
Wieloaspektowość bezpieczeństwa
Beata Stepanek-Finda
187-212
Prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa
SŁOWA KLUCZOWE