PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (213-232)
Wybrane instytucje nowego zarządzania publicznego w UE. Agencje wykonawcze - cz. II
 
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
SŁOWA KLUCZOWE