PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (213-232)
Wybrane instytucje nowego zarządzania publicznego w UE. Agencje wykonawcze - cz. II
 
 
More details
Hide details
1
WSGE