PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (163-172)
Zatrzymanie osoby do wytrzeźwienia przez Policję
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE