PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Dilemmas of contemporary security management
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Stefan Trzcieliński, Hannu Vanharanta, Katarzyna Czaińska, Paweł Królas
17-25
International security
INTERNATIONAL SECURITY CRITERIA
Witold Pokruszyński
29-38
Public security
67-70
Military and out-of-military security (in a defense system)
Economy security, security of business
FINANCIAL SECURITY OF SMALL ENTITIES
Bożenna Barbachowska
131-140
Social and medical security
Hazards of civilization
183-192
Dilemmas on contemporary activities for security – repression or prevention?
199-217
Education, upbringing for security
BEZPIECZEŃSTWO JAKO PROBLEM PEDAGOGICZNY
Józef Bednarek, Maciej Tanaś
263-272
Selected institutions and their role in providing security
287-292
Journals System - logo
Scroll to top