PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (163-171)
HEALTH PROTECTION IN THE ACT ON 24 OCTOBER 2008 ON PREVENTION AND FIGHT HUMAN INFECTIONS AND CONTAGIOUS DISEASES
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCES (16)
1.
Arendarska A., Wojcieszek K., Przygotowanie do profilaktyki domowej, PARPA, Warszawa1995.
 
2.
Bandura A., Principles of behavior modyfication, New York1969.
 
3.
Brett G., Historia psychologii, Warszawa1969.
 
4.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2004 BS/80/2004, Komunikat z badań.
 
5.
Dostępność alkoholu dla nieletnich, PARPA, 1999.
 
6.
Gaś Z., Rodzina a uzależnienia, Lublin1994.
 
7.
Gogacz M., Ku etyce chronienia osób, Warszawa1991.
 
8.
Jelinek E., The didease koncept of alcoholism, New Haven1960.
 
9.
Melibruda J., Tajemnice ETOH, Warszawa1992.
 
10.
Ostrikanska Z., Wójcik D., Alkoholizowanie się uczniów szkół podstawowych a objawy nieprzystosowania społecznego, IPiP PAN, Warszwa1977.
 
11.
Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków1991.
 
12.
Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa1993.
 
13.
Sierosławski J., Picie alkoholu przez młodzież, Świat Problemów nr 7, 1996.
 
14.
Sierosławski J., Używanie narkotyków przez młodzież polską, Remedium, nr 10, 1997.
 
15.
Woronowicz B., Alkoholizm jako choroba, Warszawa1994.
 
16.
Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń1997.
 
Journals System - logo
Scroll to top