PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (163-171)
OCHRONA ZDROWIA W USTAWIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (16)
1.
Arendarska A., Wojcieszek K., Przygotowanie do profilaktyki domowej, PARPA, Warszawa1995.
 
2.
Bandura A., Principles of behavior modyfication, New York1969.
 
3.
Brett G., Historia psychologii, Warszawa1969.
 
4.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2004 BS/80/2004, Komunikat z badań.
 
5.
Dostępność alkoholu dla nieletnich, PARPA, 1999.
 
6.
Gaś Z., Rodzina a uzależnienia, Lublin1994.
 
7.
Gogacz M., Ku etyce chronienia osób, Warszawa1991.
 
8.
Jelinek E., The didease koncept of alcoholism, New Haven1960.
 
9.
Melibruda J., Tajemnice ETOH, Warszawa1992.
 
10.
Ostrikanska Z., Wójcik D., Alkoholizowanie się uczniów szkół podstawowych a objawy nieprzystosowania społecznego, IPiP PAN, Warszwa1977.
 
11.
Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków1991.
 
12.
Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa1993.
 
13.
Sierosławski J., Picie alkoholu przez młodzież, Świat Problemów nr 7, 1996.
 
14.
Sierosławski J., Używanie narkotyków przez młodzież polską, Remedium, nr 10, 1997.
 
15.
Woronowicz B., Alkoholizm jako choroba, Warszawa1994.
 
16.
Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń1997.