PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I. Dylematy współczesnego zarządzania bezpieczeństwem
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Stefan Trzcieliński, Hannu Vanharanta, Katarzyna Czaińska, Paweł Królas
17-25
II. Bezpieczeństwo międzynarodowe
29-38
III. Bezpieczeństwo publiczne
IV. Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne (w systemie obronnym)
V. Bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo biznesu
VI. Bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo medyczne
VII. Zagrożenia cywilizacyjne
183-192
VIII. Dylematy współczesnych działań na rzecz bezpieczeństwa – represja, czy prewencja?
199-217
IX. Edukacja, wychowanie na rzecz bezpieczeństwa
BEZPIECZEŃSTWO JAKO PROBLEM PEDAGOGICZNY
Józef Bednarek, Maciej Tanaś
X. Wybrane instytucje i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tradycyjne rozumienie bezpieczeństwa jako obronność, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwo nie przystaje już do dzisiejszych czasów. Obecnie i w przyszłości do bezpieczeństwa trzeba podchodzić szerzej – także, a może przede wszystkim, z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego, ekologicznego, zdrowotnego, ekonomiczno-gospodarczego, politycznego. Celem funkcjonowania systemów bezpieczeństwa przede wszystkim powinien być bezpieczny byt i rozwój obywateli, ich swobód obywatelskich, ochrona środowiska itd. Realizację tych celów powinno zapewnić skuteczne i sprawne zarządzanie tymi systemami. Tak bezpieczeństwo postrzegane jest w całej Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem – to nie tylko sztuka, to także nauka, to odpowiedni system kształcenia ściśle powiązany z praktyką oraz badaniami. Jako przedmiot, czy też grupa przedmiotów dydaktycznych, zarządzanie bezpieczeństwem osiąga swoją znaczącą rolę w programach kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, a w przyszłości i trzeciego stopnia, na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, a także na innych kierunkach, na przykład w programie kierunku zarządzane, administracja, socjologia itd. Zarządzanie bezpieczeństwem jest treścią wielu studiów podyplomowych, kursów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników funkcjonujących w strukturach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w programach dla obywateli (podstawowego odbiorcy usług). Nasuwają się jednak pytania: Na ile programy te przystają do dzisiejszej rzeczywistości? Na ile są przydatne dla praktyki? Na ile są zbieżne z programami realizowanymi w innych państwach?
Journals System - logo
Scroll to top