PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (251-261)
ANALIZA SYSTEMU EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (14)
1.
Kunikowski J., Problem świadomości w edukacji dla bezpieczeństwa, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 3, Elipsa, Warszawa 2001.
 
2.
Krawczyński R., Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe a edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony ludności, w: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, Zagrożenia i reagowanie kryzysowe, pod red. Mariana Żubra, Wrocław 2006.
 
3.
Gołębiewski J., Bezpieczeństwo społeczeństwa wobec współczesnych wyzwań, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, Styczeń – Luty 2006, Nr 1 (27).
 
4.
Zaczek – Zaczyński K. M., O skuteczności wdrażania i zarządzania szkolną edukacją dla bezpieczeństwa, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza Adam, Nr 3 (29), Maj - Czerwiec 2006.
 
5.
Papuziński A., Problemy ekorozwoju nr 2 (2007), 27-40. w: Problemy ekorozwoju, Studia filozoficzno- sozologiczne, Polska Akademia Nauk, Komitet Człowiek i środowisko, Vol. 2, No2, 2007, pod red. A. Pawłowskiego, Lublin 2007.
 
6.
Denek K., Szkolnictwo wyższe u progu nadchodzącego stulecia, s. 24-38, w: Edukacja w wyższych szkołach wojskowych, pod red. R. Stępnia, AON, Warszawa 2001.
 
7.
Rudnicki B., Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja., w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały konferencyjne, pod red. R Stępnia, Warszawa 1994;.
 
8.
Gołębiewski J., Edukacja dla bezpieczeństwa, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, Czasopismo dla dyrektorów szkół i nauczycieli, 1(2), styczeń-luty 2001.
 
9.
Szewczyk J., Nowoczesne środki dydaktyczne w upowszechnianiu wiedzy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza ADAM, Styczeń – Luty 2006, Nr 1 (27).
 
10.
Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, pod red. E. A. Wesołowskiej, A. Szerauca, Warszawa 2002.
 
11.
Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP, pod red. R. Stępnia, Warszawa 1998.
 
12.
Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku, Edukacja do bezpieczeństwa pokoju i praw człowieka, Część II, pod red. R. Rosy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001.
 
13.
Bezpieczeństwo i prawa człowieka, Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka, pod red. M. Ożóg-Radew, R. Rosy, Tom II, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 
14.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, MON, Warszawa 1999.
 
Journals System - logo
Scroll to top