PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (183-192)
PROBLEM ZAGROŻEŃ INTERNETOWYCH W EDUKACJI AKADEMICKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Pedagogika@ środki informatyczne i media (pod red. M. Tanasia), Warszawa-Kraków 2005.
 
2.
J. Gajda, Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
 
3.
K. Majgier, Internet jako przestrzeń edukacyjna, Przegląd Psychologiczny, 2000, 43.
 
4.
P.Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 
5.
R Tadeusiewicz., Ciemna strona Internetu, WSZA, Zamość 1999.
 
6.
L.Haber, Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? AGH, Kraków 2004.
 
Journals System - logo
Scroll to top