PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-44)
BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA KARNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (5)
1.
St. Hoc , Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Opole 2002.
 
2.
St. Pikulski, Szpiegostwo w teorii i praktyce, Warszawa 1987.
 
3.
A. Mank , Prawo karne, Warszawa 2007.
 
4.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004.
 
5.
K. Buchała , Prawo karne, Warszawa 1984.
 
Journals System - logo
Scroll to top