PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (79-87)
ROLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WOBEC KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W III RP NA PRZYKŁADZIE POWODZI W 1997 ROKU I TRĄB POWIETRZNYCH W 2008 ROKU
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (30)
1.
AMD, Schetyna: po ludzku załatwimy, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 195, 21.08.2008 r.
 
2.
Bojanowski M., Rząd chce trąbowego, „Gazeta Wyborcza”, nr 214, wydanie warszawskie,12.09.2008 r.
 
3.
Dmitruczuk A., Domanowska A., Kruczkowska P., Rogoziński M., Trojak O., Mamoń M., Ulanowski.
 
4.
T., Wachelka C., Wichura przyszła nagle, zabrała im wszystko, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 192,18.08.2008 r.
 
5.
Dmitruczuk A., Dostaną 11 milionów, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 194, 08.08.2008 r.
 
6.
Dmitruczuk A., Fiskus z chęcią ulży poszkodowanym, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 199,26.08.2008 r.
 
7.
Dmitruczuk A., Łabutin B., Skwarczek M., Szubryt M., Trzy ofiary tornada i burzy, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 191, 16.08.2008 r. – 17.08.2008 r.
 
8.
Dmitruczuk A., Pomoc musi nadejść, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 192, 18.08.2008 r.
 
9.
Dmitruczuk A., Premierze, trzymamy za słowo, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 192, 18.08.2008 r.
 
10.
Dorzecze Wisły. Monografia powodzi - lipiec 1997, red. Jerzy Grela, Henryk Słota, Jan Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1999, dostępna w Internecie na stronie portalu money.pl.
 
11.
Gnacikowska W., Grzegorz Schetyna śladami wichury, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 195, 21.08.2008 r.
 
12.
Grabowski J., Mosingiewicz E., Piechota G., Tysiąc domów premiera, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 182, 06.08.1997 r., dodatek „Dom”, nr 21.
 
13.
Informacja na temat skutków trąby powietrznej, która spowodowała szkody na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 sierpnia 2008 r. oraz o pomocy rządu dla poszkodowanych, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19.08.2008 r., dostępna w Internecie na stronie: www.kprm.gov.pl.
 
14.
Informacje dla osób i rodzin dotkniętych powodzią, „Przegląd Rządowy”, nr 8-9, sierpień – wrzesień 1997 r.
 
15.
Koral J., Jak Żyć po powodzi, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 174, 28.07.1997 r.
 
16.
Koral J., Państwo na trudne czasy, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 187, 05.08.1997 r.
 
17.
Kruczkowska P., Ofiary nawałnicy czekają na pieniądze, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 193, 19.08.2008 r.
 
18.
Kuroń J. Nadzwyczajne sposoby przywracania normalności, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 179, 02.08.1997r. – 03.08.1997 r.
 
19.
Kuroń M., Mykanów mądry po szkodzie, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 194, 20.08.2008 r.
 
20.
MA, S, Pieniądze na najpilniejsze potrzeby, „Rzeczpospolita”, nr 1139, 30.07.1997 r., s. X1.
 
21.
Medek J., Uhilg D., Za rządów PiS trąby były złote, „Gazeta Wyborcza Białystok”, nr 194, 20.08.2008 r.
 
22.
MON, Pomoc dla poszkodowanych, „Gazeta Wyborcza Kielce”, nr 194, 20.08.2008 r.
 
23.
Narodowy program odbudowy i modernizacji. Strategiczny program rządu, „Przegląd Rządowy”, nr8-9, sierpień – wrzesień 1997 r.
 
24.
OPO, Mielnik R., Rządowo – prezydencka wojenka na gruzowisku, „Gazeta Wyborcza”, nr 194,20.08.2008 r.
 
25.
Premier: Zrobiliśmy wiele. Sejm: Wiele? Prawie nic!, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 165, 17.07.1997 r.
 
26.
Rzemek M., Są pieniądze dla ofiar huraganu, „Rzeczpospolita”, nr 231, 02.10.2008 r., s. C- 004.
 
27.
Skowronek G., Płynie strumień pomocy, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 193, 19.08.2008 r.
 
28.
Steinhagen D., Krajobraz po nawałnicy, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 193, 19.08.2008 r.
 
29.
Trąby powietrzne w Polsce. Dane opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zamieszczone w Internecie na stronie www.imgw.pl.
 
30.
Wołk, Opozycja krytykuje premiera, „Gazeta Wyborcza”, wydanie warszawskie, nr 160, 11.07.1997.