PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (293-299)
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO JAKO PARTNER POLICJI W DZIAŁANIACH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM
 
Więcej
Ukryj