PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (301-308)
GWARDIA NARODOWA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO W DOKUMENTACH MINISTERSTWA POLICJI I RADY STANU W LATACH 1807 – 1810
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (16)
1.
A.G.A.D., Rada Stanu i Rada Ministrów, Gwardia Narodowa, 1808 - 1810, seria II, sygn. 208.
 
2.
A.G.A.D., Rada Stanu i Rada Ministrów, Gwardia Narodowa, 1810 - 1811, seria II, sygn. 209.
 
3.
Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
 
4.
Bartel W., Kosim J., Rostocki, Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, Warszawa 1964.
 
5.
Borucki M., Konstytucje polskie 1791 – 1997, Warszawa 2002.
 
6.
Kallas M., Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Toruń 1971.
 
7.
Kukiel M., Wojny napoleońskie, Warszawa 1927.
 
8.
Gembarzewski B., Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie, Kraków 1905.
 
9.
Grochulska B., Małe państwo wielkich nadziei, Warszawa 1987.
 
10.
Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991.
 
11.
Karpińskiej M. Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy… Przestępstwa pospolite w Warszawie, Warszawa 1999.
 
12.
Pawłowski B., Warszawa w r. 1809, Poznań 1948.
 
13.
Rostocki W., Korpus w gęsie pióra uzbrojony: urzędnicy warszawscy, ich Życie i prawa w Księstwie Warszawskiego i Królestwie Polskim do 1831, Warszawa 1972.
 
14.
Skarbek F., Dzieje Księstwa Warszawskiego, Poznań 1860.
 
15.
Sójka Zielińska K., Kodeks Napoleona: historia i współczesność, Warszawa 2007.
 
16.
Staszewski J., Gwardie Narodowe w czasach Księstwa Warszawskiego, „Kwartalnik Historyczno – wojskowy” 1929, t. I, s. 99 – 116.