PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-182)
THE IMPACT OF CIVILIZATION CHANGES TOWARDS COMPREHENSION OF SECURITY
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (16)
1.
A. Kieras, Moralne wyzwania nauki i techniki, Oficyna wydawnicza „Warszagraf” KatowiceWarszawa 1992.
 
2.
D. Sobczyńska, A. Szczeciński, Świat natury i świat techniki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
3.
S. Zięba, Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego, KUL. Lublin 1998.
 
4.
A. Kiepas, J.Urbański, Filozofia. Wybrane problemy filozofii techniki, WAT, Warszawa 1994.
 
5.
W. Szumski, Filozofia przeżycia w warunkach globalnych zagrożeń.
 
6.
R. Borkowski, Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI Wieku, AGH, Kraków2002.
 
7.
A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, 1987.
 
8.
M. Golka, Poczucie zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych, Wydawnictwo fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 
9.
W. Herman, W poszukiwaniu granic racjonalności. Od początków filozofii do współczesnej cywilizacji naukowo – technicznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 
10.
J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.
 
11.
Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, pod red. E.A. Wesołowskiej, A. Szerauca, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Warszawa 2002.
 
12.
A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 
13.
Filozofia wobec XXI wieku, pod red. Lecha Gawora, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2004.
 
14.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa prolegomena do zagadnień ogólnych, Warszawa – Pruszków 1997.
 
15.
Postman Neli, Technopol : triumf techniki nad kulturą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 
16.
Cz. Mojsiewicz, Świat w którym Żyjemy, Ośrodek Badań Rynku sztuki Współczesne, Poznań 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top