PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (111-117)
MANAGEMENT OF MILITARY AREA OF PUBLIC AFFAIRS IN THE NATO ON THE EXAMPLE OF CANADA
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
Journals System - logo
Scroll to top