PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-78)
LOCAL SECURITY AS A TASK OF A MUNICIPALITY IN THE PERSPECTIVE OF REGULATIONS THE IN ROMAN AND POLISH LAW. THE LEGAL-ADMINISTRATIVE STUDY
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
Journals System - logo
Scroll to top