PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (17-25)
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (16)
1.
CONCERN Project / Part of the security program – dokumentacja projektowa.
 
2.
DrąŜek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 
3.
Halima T., Safety Culture Ontology – from Theory to Practice, Tampere University of Technology, Pori.
 
4.
IAEA 1998 - Wspólna struktura oceny kultury bezpieczeństwa.
 
5.
Jakubowski T., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, Gazeta IT, [w:] http://www.gazeta-it.pl/archiw....
 
6.
Karwowski W., Vanharanta H., Czainska K., Kantola J., International Competence.
 
7.
Development Project for Emergency Response Personnel, IEA Press, International Ergonomics Association, Madison USA,2007.
 
8.
Koskinen K.U., Evaluation of tacit knowledge utilization in work units, Journal of Knowledge Management, Vol. 7 Nr 5,2003r.
 
9.
Nonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 
10.
Norma australijska / nowozelandzka 4360 :1999.
 
11.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków2006.
 
12.
UK Heath and Safety Commision 1993.
 
13.
Spencer L.M., Spencer S.M., Competence at work: Models for superior performance, Wiley, New York, 1993.
 
14.
Strojny M., Kapitał intelektualny w cenie, PCKurier 13/2000.
 
15.
System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (PN-N 18001).
 
16.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18002).
 
Journals System - logo
Scroll to top