PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (143-151)
SOCIAL SECURITY AS AN ELEMENT OF A STATE SECURITY
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (10)
1.
Choroba świata, „International Herold Tribune”, 11.07.2004 r., przedruk “Forum” z 19.07-25.07.2004.
 
2.
Fleming M.P., National Security Roles for the National Gurt, „Homeland Defenese Journal”, sierpień2001.
 
3.
Golnau W, Kalinowski M, Litwin J(red.)Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. CeDeWu, Warszawa2007.
 
4.
„Junk job – kiedy praca staje się udręką”, Gazeta Wyborcza z 15.11.2007.
 
5.
Kitler W, Obrona narodowa III RP, pojęcie, organizacja, system, Warszawa 2002.
 
6.
Kukułka J., Zięba R., (red.), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992.
 
7.
Kwaśnicki W., Globalizacji i liberalizacja jako podstawowe warunki pokonania biedy w skali świata, maszynopis powielonyMakowski W., Nauka o państwie, Warszawa 1939.
 
8.
Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe, pojęcie, charakter, uwarunkowania, Warszawa 2006.
 
9.
Skarbacz A., Bezpieczeństwo społeczne w: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w., Warszawa.
 
10.
2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top