PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (131-140)
FINANCIAL SECURITY OF SMALL ENTITIES
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCES (9)
1.
Dawidczyk, A.,Gryz., J, Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, 2006,.
 
2.
Hahn D., Klasmann W., Aufbau und Funktionsweise von betrieblichen Früwarnsysteme in der Industrie, Giessen 1979,.
 
3.
Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, „AJG” Sp. Z o.o. Zakład Pracy Chronionej – Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003,.
 
4.
Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005,.
 
5.
Siemińska E., Finansowa kondycja firmy – metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2003,.
 
6.
Sikorski A., Metodyka tworzenia informacyjnych systemów wczesnego ostrzegania i wczesnego rozpoznania, [w:] Praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,.
 
7.
Sikorski A., [w:] K. Fabiańska, J. Rokita, Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1991, t. III,.
 
8.
Strąk T., Metody oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa (praca doktorska), US, Szczecin 2003, za: red. nauk. I. Dziedziczak, Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004,.
 
9.
Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa2002,.
 
Journals System - logo
Scroll to top