PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (193-196)
TEETERING ON THE EDGE OF TWO WORLDS – ON PSYCHOLOGICAL CONSQUENCES OF ACTIVE PARTICIPATION IN SOCIAL FORUMS
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCES (8)
1.
Bauman Z., Płynne czasy, Ŝycie w epoce niepewności, SIC, Warszawa 2007.
 
2.
Kraut R. Lundmark V., Patterson M., Kiesler S., Mukopadhyay T., Scherlis W., Internet paradox. A social technology that reduces social involvolment and psychological well-being? American Psychologist, 53, 9 1017-1031.
 
3.
Krejtz K., Krejtz I., Ja w sieci – sieć we mnie, Zależność pomiędzy doświadczeniami relacji w Internecie z reprezentacją obrazu siebie, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, Batorski D., Marody M., Nowak A., (red.), Akademica, Warszawa 2006.
 
4.
Porczyńska A., Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia, [w:] Psychologia zachowań ryzykownych, koncepcje, badania, praktyka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 150.
 
5.
Zaleśkiewicz T., Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. GWP, Gdańsk 2005.
 
6.
Zaleśkiewicz T. Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja. [w:] Psychologia zachowań ryzykownych, koncepcje, badania, praktyka, Wyd. Akademickie „śak”, Warszawa 2006.
 
7.
Zuckerman M., Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge Uniwersity Press, s.27.
 
8.
Zuckerman M., Kuhlman D. M., Personalisty and risk taking:common bisocial factors. Journal of Personality, 68, 999-1029.
 
Journals System - logo
Scroll to top