PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Student and his or her family in post-pandemic transformation
Powrót dzieci do szkoły
Anna Strumińska-Doktór, Małgorzata Jagodzińska
39-50
The process of education in post-pandemic transformation
The position and role of the teacher in the post-pandemic transformation
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pokonywaniu trudności w czasie zdalnej edukacji. Przykłady z praktyki pedagogicznej
Stanisława Nazaruk, Joanna Waszczuk, Aleksandra Ostaszewska, Magdalena Szydłowska, Edyta Rafalska, Beata Kalinowska
222-241
Journals System - logo
Scroll to top