PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (222-241)
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pokonywaniu trudności w czasie zdalnej edukacji. Przykłady z praktyki pedagogicznej
 
More details
Hide details
1
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II