PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (5)
1.
Kaniewska M., Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu, w: Journal of Modern Science 3/26/2015, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2015, s. 129−147.
 
2.
Kaniewska M., Porozumienie z Paryża – sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego, w: Journal of Modern Science 1/28/2016, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2016, s. 167−178.
 
3.
Kaniewska M., Problematyka zmian klimatu a prawa człowieka, w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości, pod red. E. Jarmocha, A.W. Świderskiego, I.A. Trzpil, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 165–170.
 
4.
Kaniewska M., Zmiany klimatu jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne, w: Journal of Modern Science 2/17/2013, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2013, s. 439−452.
 
5.
Kaniewska M., Zmiany klimatu jako wyzwanie do etycznego działania, w: Journal of Modern Science 4/27/2015, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2015, s. 33−49.
 
Journals System - logo
Scroll to top