PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Część I Korupcja w wybranych organach administracji państwowej
Prevention of corruption in the Polish Border Guard
Artur Michalak, Karolina Miklaszewska
11-28
Część II Rozważania na temat korupcji
Część III Korupcja a prawo – wybrane ujęcia
KEYWORDS