PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER
Modern ethical challenges in police service
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is devoted to outlining the most important ethical issues in the police service. Particularattention was paid to the variousmanifestations of the corruption. Analysis of crime statistics indicate the scale of the problem and allows you to specify areas of police activity most vulnerable to acts of corruption. Discussion of the police code of ethics reveals a complex system of values and ethical norms that shape the ethos of professional police officer. It was also pointed chosen moral standards and their role in shaping the right attitudes towards various forms of corruption. A special role in shaping the attitudes of police officers have the right training and professional development. During basic training young police officer must be aware of the threat posed by corruption and must obtain the basic knowledge and skills to deal with corruption. During further training police officers are in regular contact with the contents referring to the phenomenon of corruption. During training, officers improve their skills to cope with these difficult situations.
 
REFERENCES (5)
1.
Jedynak S. (red.), Słownik etyczny, Lublin 1990.
 
2.
Pawłowski A., Etyka przełożonego policyjnego – próba zestawienia głównych problemów, [w:] Etyka w zarządzaniu Policją pod red. Letkiewicza A., Szczytno 2011.
 
3.
Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003.
 
4.
Płoski T., Czy jest możliwy jeden aksjologiczny fundament służb mundurowych, [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych (red.) A. Szerauc, Płock 2010, [w:] Służyć i chronić – wskazówki do procesu kształtowania pożądanych postaw i zachowań w toku szkolenia zawodowego podstawowego.
 
5.
Sitek E., Zgniłe jabłka, [w:] Policja 997, nr 9, wrzesień 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top