PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (119-134)
Corruption and Philosophical Concept of Responsibility
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The corruption takes place when the responsibility and trust is taken over by bribery and private interest. This leads to relaxation of basic social rules. What a responsibility is? In a history of philosophy the concept of responsibility is developed on moral virtues. As an ethical category, the responsibility is built on a concept that people perform their activity voluntarily and deliberately and simultaneously take into consideration their obligations towards the others. The knowledge what this performance should be like derives from many different sources - rules and standards which are included in collections of rules and principles such as codes of ethics. The example of such a code could be “Rules of Professional Ethics for Border Guard Officers” which state the principles of performance of professional duties. The proper performance requires not only performing these rules but also include moral sensitivity and internal belief that what we do is right and proper. The symptoms of that responsibility are developed by practicing virtues such as: prudence, fortitude, moderation, justice. They help to define properly the way of conduct, purpose and their consequences. A person who is responsible is guided by moral standards.
 
REFERENCES (31)
1.
Arystoteles (2007), Etyka Nikomachejska, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
2.
Bonhoeffer D. (2001), o odpowiedzialności, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 
3.
de Saint-Exupery A. (1964), Ziemia planeta ludzi, Warszawa, Wydawnictwo PIW.
 
4.
de Saint-Exupery A., (2001), Mały Książę, Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 
5.
Didier J. (1992), Słownik filozofii, Warszawa, Wydawnictwo Książnica.
 
6.
Dylus A. (1994), Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Warszawa, Wydawnictwo Fundacji ATK.
 
7.
Grosse T. G. (2000), Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Program Przeciw Korupcji, Florencja.
 
8.
Hedot (2005), Dzieje, Wrocław, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
9.
Heidegger M. (1994), Bycie i czas, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
10.
Ingarden r. (1963), Książeczka o człowieku, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 
11.
Kant I. (1984), Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
12.
Kant I. (2001), Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 
13.
Kant I. (2007), Metafizyka moralności, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
14.
Kojder A. (2002), Korupcja i poczucie moralne Polaków, [w:] Mariański J. [red.], Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM.
 
15.
Kotarbiński T. (1956), Zagadnienia etyki niezależnej, [w:] „Kronika” nr 21/1956.
 
16.
MacIntyre A. (1995), Krótka historia etyki. Historia moralności od czasów Homera do XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
17.
Ossowska M. (1966), Myśl moralna Oświecenia angielskiego, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
18.
Ossowska M. (1994), Podstawy nauki o moralności, Wrocław-Warszawa-Kraków, Wydawnictwo Ossolineum.
 
19.
Picht G. (1981), Pojęcie odpowiedzialności, [w:] G. Picht, Odwaga utopii, Warszawa, Wydawnictwo PIW.
 
20.
Platon (1991), Gorgiasz, Menon. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 
21.
Rudniański J. (1982), Między dobrem a złem, Warszawa, Wydawnictwo Nasza księgarnia.
 
22.
Skarga B. (2007), Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 
23.
Szawarski Z. (1987), Rozmowy o etyce, Warszawa, Wydawnictwo WSiP.
 
24.
Szostek A. (2008), Pogadanki z etyki, Częstochowa, Wydawnictwo Biblioteka „Niedzieli”.
 
25.
Szyszkowska M., Kim jesteśmy?, „Czwarty Wymiar” 11/2013.
 
26.
Ślipko T. (1974), Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM.
 
27.
Środa M. (2001), Wstęp do Rose-Ackerman S., Korupcja i rządy. Przyczyny skutki i drogi reform, Warszawa, Fundacja im. S. Batorego i Wydawnictwo Sic!.
 
28.
Środa M. (2010), Etyka dla myślących, Warszawa, Wydawnictwo czarna Owca.
 
29.
Weber M. (1989), Polityka jako zawód, Warszawa, Wydawnictwo Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 
30.
Wesoły M. (1994), Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce, Poznań, Wydawnictwo Wolumen X.
 
31.
Wojtyła K. (1994), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin, KUL.
 
Journals System - logo
Scroll to top