PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (213-224)
Few side notes on the non-punishment clause of Art. 229. paragraph Penal Code
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The exclusion clause of criminal offense of active bribery exists in the current state of the law since 2003. The aim to introduce above mentioned regulations was to enhance the fight against corruption by gaining the evidence directly from the perpetrators. With the blessings of impunity specified in Article 229 paragraph 6 of the Penal Code may be used only by the perpetrator of bribery. Therefore legislator did not foresee the possibility of exclusion of criminal responsibility of those who commit venality. According to this Article, the perpetrator giving financial or personal gain or the promise of any of them, under specified provision conditions, is not punishable. These circumstances from which an exemption is subject to criminal bribery raises practical questions of interpretation. The author’s intention was to present prerequisites of applying the institution laid down in Article 229 paragraph 6 of the Penal Code, including doctrinal differences between interpretations, as well as own views on this issue.
 
REFERENCES (13)
1.
Chrustowski, T. (1985). Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa. Warszawa: Wyd. Prawnicze.
 
2.
Gaberle, A. (2007). Dowody w sądowym procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
3.
Górniok, O. (2007). o potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego. „Prokuratura i Prawo 6”.
 
4.
Grześkowiak, A. i Wiak, K. (red.), Hałas, r. (2012). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
5.
Marek, A. (2010). Kodeks Karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
6.
Mozgawa, M. (red.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M. (2013). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
7.
Nowak, C. (2006). Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa – wybrane zagadnienia, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku. Lublin:.
 
8.
Wydawnictwo UMCS.
 
9.
Paśkiewicz, J. (2006). Problematyka wybranych klauzul niepodlegania karze, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Stefański, r. A. (2005). Bezkarność sprawcy czynu korupcji, [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki. Księga poświęcona pamięci prof. A. Wąska. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Tyszkiewicz, L. (2004). o sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną. „Prokuratura i Prawo 11-12”.
 
12.
Wiatrowski, P. (2008). Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w kodeksie karnym. „Prokuratura i Prawo”.
 
13.
Zdanowska, A. (2010). Bezkarność przekupstwa. „Prokuratura i Prawo 9”.
 
Journals System - logo
Scroll to top