PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
three-year-old in pre-school space
Aleksandra Kruszewska
25-40
The perception of parental attitudes and achievement motivation of female students
Jacek Łukasiewicz, Małgorzata Dubis, Ilona Gumińska-Sagan
89-114
209-222
Journals System - logo
Scroll to top