PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (245-254)
Early intervention speech therapy in children born with high-risk pregnancy
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Human speech is a very important skill that ranges from prenatal period. The development of the child’s speech is dependent on childbirth and health. In the case of the difficulties and complications speech therapy intervention is applied. Speech therapy helps fix imperfections in the development of the child’s speech.
 
REFERENCES (10)
1.
Clark L., Ireland C. (1998), Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań.
 
2.
Gałkowski T. i in., (2005), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki,Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, wyd. 1.
 
3.
Grabias S. (2003), Język w zachowaniach społecznych, wyd. UMCS Lublin.
 
4.
Jastrzębowska M. (2014), Logopedia – pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
5.
Kaczmarek L. (1988), Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie.
 
6.
Kornas-Biela D. (1983), Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski, Opieka logopedyczna od poczęcia, Uniwersytet Gdański, Glottispol.
 
7.
Słodowik-Racaj E. (2000), O mowie dziecka, Warszawa „Żak”.
 
8.
Styczek I. (1969), Logopedia, PWN, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 
10.
Wczesna interwencja logopedyczna, czyli opieka od momentu narodzin, http://ulogopedy.pl/wczesna-in... (data dostępu: 28.09.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top